Lawirant czyli czy umiesz lawirować?

Ko to jest lawirant? Otóż lawirant to taki ktoś, kto w trudnych sytuacjach potrafi tak kluczyć i manewrować, by sprawę zakończyć z korzyścią dla siebie. To lawirowanie nie zawsze zgodne jest z ideą taktu, moralności i szeroko pojętej sprawiedliwości. Najważniejsze jest to, aby lawirant potrafił się wywinąć jak piskorz z sieci. A czy ty potrafisz lawirować? Jaki jesteś, jaka jestem, jaki jest? To jest Twoja psychozabawa. Dowiedz się jak poznać siebie i czy potrafisz lawirować.

[ Pytanie 1 z 10 ]
Czy umiesz robić dobrą minę do złej gry?

nie...

trudno powiedzieć...

tak...

[ Pytanie 2 z 10 ]
Czy w kłopotliwej sytuacji spadasz jak kot na cztery łapy?

nie...

trudno powiedzieć...

tak...

[ Pytanie 3 z 10 ]
Czy jesteś konsekwentny?

nie...

trudno powiedzieć...

tak...

[ Pytanie 4 z 10 ]
Gdy kłamiesz...

to i tak zostanę rozszyfrowany...

po prostu kłamię w żywe oczy...

nie kłamię, raczej nie mówię całej prawdy...

[ Pytanie 5 z 10 ]
Jak często narażasz się innym ludziom?

zbyt często...

czasami...

nigdy...

[ Pytanie 6 z 10 ]
Czy potrafisz być przebiegły?

nie...

trudno powiedzieć...

tak...

[ Pytanie 7 z 10 ]
Czy łatwo wyprowadzić cię z równowagi?

raczej tak...

trudno, ale niektórzy to potrafią...

nie można wyprowadzić mnie z równowagi...

[ Pytanie 8 z 10 ]
Czy czujesz, że jesteś lubiany?

raczej nie...

nie wiem....

raczej tak...

[ Pytanie 9 z 10 ]
Czy potrafisz omijać życiowe trudności?

raczej nie...

nie wszystkie...

raczej tak...

[ Pytanie 10 z 10 ]
Aby kogoś przekonać do swoich racji najlepiej...

nastraszyć go...

zyskać jego szacunek...

przekonać go, że to jego racje, a nie moje...