Czy on / ona chce iść ze mną do łóżka i oczekuje od ciebie seksu?

Przyjaźń, seks czy miłość? Chociaż żadne z tych słów nie wyklucza się wzajemnie i mogą koegzystować wspólnie, to jednak większość z nas ma konkretne preferencje w kontaktach międzyludzkich. W jednych widzimy przyjaciela, w innych przedmiot pożądania i seksualnych uciech, a do innych możemy zapałać miłością. Pomyśl o osobie, która zwróciła na ciebie uwagę, odpowiedz na poniższe pytania, a dowiesz się czego ta osoba od ciebie oczekuje. Czy chce od ciebie seksu czy tylko przyjaźni. Czy chce iść z tobą prosto do łóżka czy może pragnie przede wszystkim twojej miłości.

[ Pytanie 1 z 10 ]
Czy zauważyłeś, że osoba o której myśli czasami spogląda na ciebie ukradkiem?

nie...

raz czy dwa...

bardzo często...

[ Pytanie 2 z 10 ]
Czy osoba o której myślisz zwierza ci się?

tak...

półsłówkami...

nie...

[ Pytanie 3 z 10 ]
Jeśli ubrudzisz twarz np. jedzeniem, długopisem itp., ale nie wiesz o tym, to osoba o której myślisz...

powie mi to...

pokaże mi to gestem...

nie powie...

[ Pytanie 4 z 10 ]
Czy osoba o której myślisz w twojej obecności zachowuje się trochę nieracjonalnie?

nie, całkiem normalnie...

no, może trochę...

zachowuje się raczej dziwnie...

[ Pytanie 5 z 10 ]
Osoba o której myślisz chce w twoich oczach wyglądać na...

zwykłego człowieka...

światowca...

grzeczną dziewczynkę/grzecznego chłopca...

[ Pytanie 6 z 10 ]
Czy odczuwasz, że osoba o której myślisz stara się osiągnąć nad tobą przewagę?

raczej obopólną równowagę...

raczej tak...

raczej nie...

[ Pytanie 7 z 10 ]
Jeśli wyrządzisz przykrość osobie o której myślisz, to...

dość poważnie irytuje się...

stara się to bagatelizować...

jakby tego nie zauważała...

[ Pytanie 8 z 10 ]
Czy osoba o której myślisz zrobiła ci kiedyś jakąś niespodziankę?

nie...

może raz...

częściej niż raz...

[ Pytanie 9 z 10 ]
Jeśli masz kłopoty, to osoba o której myślisz jest...

zawsze blisko mnie...

nie jest zainteresowana mną...

jest zainteresowana moimi kłopotami, ale jakby z daleka....

[ Pytanie 10 z 10 ]
Jeśli uśmiechniesz się do osoby o której myślisz, to ta osoba...

tak samo uśmiechnie się do mnie...

uśmiechnie się jeszcze bardziej...

zmiesza się i albo też się uśmiechnie, albo uda że nie widziała uśmiechu...